شرکت "کربن استیل صنعت اصفهان" از سال 1380 فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات پیمانکاری جوشکاری آرگون ,جوش الومینیم و Co2 ,جوش برق طراحی و ساخت انواع مخازن استينلس استیل مورد نیاز در صنایع غذایی، لبني، نوشیدنی وهمچنین مخازن حمل شیر، مواد شیمیایی، گـلوکـز، روغنـهای خـوراکی در اصفهان آغاز نمود و با سرلوحه قرار دادن دو اصل علم و تجربه و با استفاده از نیرو های ماهر زمینه فعالیت خود را در حوزه جوشکاری انواع فلزات توسعه داده و همواره برای  رسیدن به کیفیت مطلوب و شرایط ایده آل حداکثر تلاش خود را نموده است.